Giá: 1.175.000 ₫
Ngày đến là ngày kích hoạt sim. Thời gian sử dụng sẽ được tính từ lúc kích hoạt.
+ 0 ₫

Thêm vào

 • Gói cước gọi Quốc tế (Intel calling)
  355.000 ₫
 • Thẻ nạp tiền 10 USD
  260.000 ₫
 • Thẻ nạp tiền 30 USD
  775.000 ₫
 • Thẻ nạp tiền 50 USD
  1.290.000 ₫
 • Thêm vào Tổng cộng
  0 ₫
Tổng đơn hàng
1.175.000 ₫
Trở lại

Sản phẩm có sẵn